Nákladná doprava - Doprava Para

PARA MARIÁN
Nákladná Doprava
Čaksová 189 /26
044 12 Nižný Klátov

IČO: 302 51 877
DIČ: 1020655163
IČ DPH: SK1020655163

dopravapara@gmail.com